Preliminary list of invertebrates of the local landscape ‘Theophania’

Authors

  • Г. Ю. Гончар Institute for Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine
  • Ю. Г. Вервес Institute for Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4363-3062
  • Л. П. Гапонова Institute for Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine
  • Ю. В. Дубровський Institute for Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine
  • С. М. Конякін Institute for Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6715-5707
  • О. Г. Костенко Institute for Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine
  • А. Г. Котенко Institute for Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine
  • О. С. Кумпаненко Institute for Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4933-8654
  • С. В. Стукалюк Institute for Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine

Abstract

An annotated list of the 509 species of invertebrates known to occur on territory of the local landscape ‘Theophania’ and its park zone is provided. The list includes 9 species of ciliate (Ciliophora), 20 species of flatworms (Platyhelminthes), 10 species of mollusks (Mollusca), and 470 species of arthropods (Arthropoda), of them 29 species of crustaceans (Crustacea) and 441 species of insects (Insecta). The most species-rich insect orders of the boundary are Hymenoptera (214 species), Diptera (117 species), Lepidoptera (54 species), and Coleoptera (32 species). Some characteristics (habitat, area of distribution within the local landscape boundaries) are given for each species. For the territory of the local landscape ‘Theophania’ 12 species of insects, included in the ‘Red Book of Ukraine’, were recorded: Calopteryx virgo, Anax imperator, Lucanus cervus, Osmoderma eremita, Aromia moschata, Cerambyx cerdo, Aglia tau, Papilio machaon, Xylocopa valga, Andrena chrysopus, Bombus muscorum, Bombus argillaceus.

References

Акімов, І. А., ред. 2009. Червона Книга України. Тваринний світ. Глобалконсалтинг, Київ, 1–624.

Бабко, Р. В., Берест, З. Л., Дубровський, Ю. В., Кузьміна, Т. М, Мильніков, О. П. 2017. Найпростіші та безхребетні дуплових водойм Голосіївського національного природного парку. Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення Національного природного парку «Голосіївський» (Київ, 7-8 вересня 2017 р.). Київ, 224–233.

Барщевська, Н. М., Тютюнник Ю. Г. 2014. Ландшафтне різноманіття території паркових зон м. Києва (на прикладі парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Феофанія»). Фізична географія та геоморфологія, 3, 70–74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fiz_geo_2014_3_11.

Дубровський, Ю. В. 2008. Природоохоронні аспекти реконструкції ставків урочища Феофанія. Збірник наукових праць Полтавського педагогічного університету. Екологія: біологічні науки, 7, 126–130.

Гапонова, Л. П. 2016. Стаціальний розподіл прісноводних молюсків у водоймах природоохоронних об’єктів міста Києва. Праці наукового товариства імені Шевченка. Серія Біологія, 46, 171–177.

Костенко, А. Г. 2013. К фауне турбеллярий малых водоёмов бассейна Днепра. Материалы V Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экологии» (Караганда, 17–18 октября 2013 г.). Караганда, 63–69.

Костенко, А. Г. 2015. Видове різноманіття вільноживучих війчастих червів (Platyhelminthes) прісних водойм басейну Дніпра. Збірник статей I Міжнародної заочної науково-практичної конференції «Актуальні питання біологічної науки» (Ніжин, 25 березня 2015 р.). Ніжин, 164–171. URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/biol_mater_konf/bio-2015.pdf.

Крахмальный, А. Ф., Костенко, А. Г. 2014. Флора и фауна парка «Феофания», панцирные динофлагелляты и турбеллярии. Материалы Международной научно-практической конференции «Современная ботаника: биоразнообразие, биоресурсы, биотехнологии» (Караганда, 27–28 ноября 2014 г.). Караганда, 75–79.

Монченко, В. І., Дубровський, Ю. В. 2009. Екологічний стан водойм Феофанії. Жива Україна, 1–2, 17–18.

Монченко, В. І., Гапонова, Л. П. 2013. Сезонна зміна екологічних комплексів циклопід у феофанівських ставках. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій» (Київ, 28–31 травня 2013 р.). Київ, 114–115. URL: http://www.ieenas.org/site/assets/files/3395/conf.pdf.

Монченко, В. І., Гапонова, Л. П. 2014. Сезонна динаміка циклопід (Copepoda, Cyclopoida, Cyclopidae) у водоймах ППСПМ «Феофанія». Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 25-річчю створення Національного природного парку «Синевир» «Біологічне різноманіття природно-заповідних об’єктів Карпат» (Синевир, 25–27 червня 2014 р.). Ужгород, 126–129.

Монченко, В. І., Гапонова, Л. П., Костенко, А. Г. 2015а. Сезонна динаміка деяких безхребетних водойм парку «Феофанія». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія, 3–4, 477–480. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_2015_3-4_128.

Монченко, В. І., Гапонова, Л. П., Костенко, А. Г. 2015б. Циклопіди та війчасті черви різнотипних водойм міста Києва та його околиць. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень» (Путила, 24–25 квітня 2015 р.). Чернівці, 248–252.

Пантова, А. Ю. 2013. Городские парки как местообитания диких пчёл (Apoidea, Hymenoptera) в условиях антропогенно изменённых территорий. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій» (Київ, 28–31 травня 2013 р.). Київ, 123–124. URL: http://www.ieenas.org/site/assets/files/3395/conf.pdf.

Стукалюк, С. В., Воробйов, Є. О. 2009. До вивчення ентомофауни урочища Феофанія. Жива Україна, 1–2, 16–17.

Стукалюк, С. В., Кондратьев, В. В., Щур К. Ю. 2016. Мониторинг гнездовых комплексов муравьёв Formica rufa Linnaeus, 1761 (Hymenoptera: Formicidaeае) на территории природного парка «Феофания» (Киев). Известия Харьковского энтомологического общества, 24(1), 37–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhet_2016_24_1_7.

Gaponova, L. P. 2014. The seasonal population dynamics of the cyclopoid copepods (Cyclopoida, Cyclopidae) in ponds of Kyiv region (Ukraine), Vestnik Zoologii, 48(4), 377–381. DOI: https://doi.org/10.2478/vzoo-2014-0046.

Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2006. Review of Macronychiinae (Diptera, Sarcophagidae) of the World. Vestnik zoologii, 40(3), 219–239. URL: http://www.v-zool.kiev.ua/pdfs/2006/3/03_Verves_khrokalo.pdf.

Verves, Yu. G. 2012a. The first record of Bellardia pubicornis (Diptera, Calliphoridae) from Ukraine. Vestnik zoologii, 46(4), 380. URL: http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/2012/4/18_Verves.pdf.

Verves, Yu. G. 2012b. Тhe flies (Diptera) of the Park ‘Theophania’, Kyiv. 1. Calliphoridae and Rhinophoridae. Ukrainska Entomofaunistyka, 3(3), 31–36. URL: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx1a3JhaWVuc2thZW50b21vZmF1bmlzdGlrYXVhfGd4OjdjNDUyN2I5NDc2M2NmZjI.

Verves, Yu. G. 2013a. New record of Pollenia vera (Diptera, Calliphoridae) from Ukraine. Vestnik zoologii, 47(1), 94. URL: http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/2013/1/15_Verves.pdf.

Verves, Yu. G. 2013b. The flies (Diptera) of Park ‘Theophania’, Kyiv. 2. Sarcophagidae. Ukrainska Entomofaunistyka, 4(1), 25–32. URL: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx1a3JhaWVuc2thZW50b21vZmF1bmlzdGlrYXVhfGd4OjQ2MTM4NzZhMzFlZGNjMmU.

Published

2018-12-09

Versions

Issue

Section

Статьи

How to Cite

“Preliminary list of invertebrates of the local landscape ‘Theophania’” (2018) The Kharkov Entomological Society Gazette, 26(1), pp. 11–49. Available at: https://entomology.kharkiv.ua/index.php/KhESG/article/view/5 (Accessed: 22 April 2024).