Efficiency of insecticides against the sucking phyllophages in apple orchards on drip irrigation in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.36016/KhESG-2021-29-2-4

Keywords:

Aphіs pomі, Dasineura mali, apple tree, acetamiprid, spirotetramat, imidacloprid

Abstract

The effect of insecticides on the main pests of apple leaves has been studied. Nine species of phyllophagous insects have been identified. The green apple aphid (Aphis pomі (De Geer, 1773)) and the apple leaf midge (Dasineura mali (Kieffer, 1904)) were of economic importance. Insecticides of different chemical classes (neonicotinoids and ketoenols) were used against the pests. The studied chemical preparations had a high protective effect against the aphids and the gall midge larvae. Movento 100SC, CS (2.0 l/ha) was the most effective insecticide, it had a technical efficiency ranges from 92.6 to 100.0% against the aphid and 86.5–99.1% against the gall midge larvae. The effect of insecticides on the pests varied by year and apple variety. The following averaged data on technical efficiency against the aphid have been obtained: Mospilan, SP (0.3 kg/ha) — 83.3–100.0%, Tamer, SP (0.3 kg/ha) — 90.0–96.4%, Koginor, SL (0.3 l/ha) — 91.3–98.5%, Konfidor 200 SL (0.3 l/ha) — 91.4–97.1%. These insecticides was effectively of 81.1–98.2, 88.9–97.8, 82.8–97.0, and 83.3–97.1% respectively against the larvae of the apple leaf gall midge. 3 figs, 6 tabs, 25 refs.

References

Абсатарова, Д. А. 2017. Тли (Homoptera: Aphidinea) — основные вредители в питомниках яблони. Инновационные подходы и перспективные идеи молодых учёных в аграрной науке: сборник материалов международной научно-практической конференции молодых учёных (Кайнар, 17 ноября 2017 г.). Таугуль-Принт, Алматы, 34–37.

Бандура, Л. П., Маслікова, К. П., Німенко, С. О. 2015. Захист промислового яблуневого саду від зеленої яблуневої попелиці в умовах Степу України. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України, 9, 81–85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bisg_2015_9_18.

Броун, І. В. 2011. Інсектициди і зелена яблунева попелиця. Карантин і захист рослин, 10, 21–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kizr_2011_10_11.

Васильєв, С. В. 2018. Сисні шкідники яблуні за інтенсивної технології вирощування. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія: Фітопатологія та ентомологія, 1−2, 16–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ento_2018_1-2_5.

Васильєв, С. В., Леженіна І. П. 2019. Зелена яблунева попелиця в садах на крапельному зрошенні у Східному Лісостепу України. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія: Фітопатологія та ентомологія, 1−2, 24–30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ento_2019_1-2_5.

Гунчак, М. В., Гаврилюк, Л. Л., Власова, О. Г. 2017. Застосування біологічних препаратів для захисту яблуневого саду від основних шкідників у Західному Лісостепу України. Захист і карантин рослин, 63, 51–56. DOI: https://doi.org/10.36495/1606-9773.2017.63.51-56.

Деменко, В. М., Ткачова, О. І. 2016. Удосконалення заходів захисту яблуні від шкідників в умовах СНАУ. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (м. Суми, 20–21 квітня 2016 р.). Сумський національний аграрний університет, Суми: СНАУ, 3, 256. URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4420.

Доля, М. М., Покозій, Й. Т., Мамчур, Р. М., Доля, Л. І., Мельник, Б. В., Дмитрієва, О. Є., Хоменко, І. І., Бондарева, Л. М., Гуменюк, Л. В. 2004. Фітосанітарний моніторинг. ННЦ ІАЕ, Київ, 1–294. ISBN: 9666691124.

Доспехов, Б. А. 1985. Методика полевого опыта. 5-е изд. Агропромиздат, Москва, 1–351. ISBN: 9785458235402.

Колтун, Н. Е. 1991. Биоэкологическое обоснование мероприятий по защите питомников яблони от зелёной яблонной тли (Aphis pomi Deg.) в Белоруси: автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата биологических наук. Белорусский научно-исследовательский институт защиты растений, Прилуки, 1–21. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01000005828.

Костенко, В. М. 2009. Шляхи розвитку вітчизняного садівництва у новій ситуації. Що маємо на сьогодні і що слід зробити для вирішення існуючих проблем галузі. Сад, виноград і вино України, 7–9, 5–10.

Кравець, І. С., Адаменко, Д. М. 2014. Шкідливий ентомоакарикомплекс промислових насаджень яблуні в Лісостепу. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 85, 29–34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2014_85_7.

Лапа, О. М., Дрозда, В. Ф., Чепернатий, Є. В., Розова, Л. В., Пшець, Н. В., Тимошенко, Д. В., Воєводін, В. В. 2019. Захист зерняткових садів. Syngenta, Київ, 1–112. URL: https://www.syngenta.ua/sites/g/files/zhg666/f/knyga_zahyst_zernyatkovyh_kultur.pdf.

МАПУ (Міністерство аграрної політики України), УААН (Українська академія аграрних наук). 2008. Концепція галузевої програми розвитку садівництва України на період до 2025 року: затверджена наказом МАПУ та УААН № 443/73 від 21.07.2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0443555-08/conv#o183.

Матвієвський, О. С., Каленич, Ф. С., Лошицький, В. П., Ткачов, В. П. 1990. Довідник по захисту садів від шкідників і хвороб. Урожай, Київ, 1–256.

Омелюта, В. П., ред. 1986. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур. Урожай, Київ, 1–296.

Покозій, Й. Т., Писаренко, В. М., Довгань, С. В., Доля, М. М., Писаренко, П. В., Мамчур, Р. М., Бондарева, Л. М., Пасічник, Л. П. 2010. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур. Аграрна освіта, Київ, 1–223. ISBN: 9789667906948.

Поляков, И. Я., ред. 1975. Прогноз развития вредителей сельскохозяйственных растений. Ленинград: Колос, 1–239.

Слепченко, Л. Г. 2010. Вредители плодовых и ягодных культур. Гродненский государственный аграрный университет, Гродно, 1–56.

Трибель, С. О., ред. 2001. Методика випробування і застосування пестицидів. Світ, Київ, 1–448.

Шевчук, І. В. 2003. Захист плодоносних садів від шкідників і хвороб. Виноград і вино, 7–8, 42–44.

Яновський, Ю. П. 2019. Довідник із захисту плодових культур. Фенікс, Київ, 1–472. ISBN: 9789661366625.

Яновський, Ю. П. 2021. Програма захисту плодових культур. Фенікс, Київ, 1–146. ISBN: 9789661368315.

Lo, P. L., Walker, J. T. S. 2017. Annual and regional variability in adult Dasineura mali (apple leafcurling midge) emergence in New Zealand. New Zealand Plant Protection, 70, 131–136. DOI: https://doi.org/10.30843/nzpp.2017.70.38.

Tomkins, A. R., Wilson, D. J., Thomson, C., Bradley, S., Cole, L., Shaw, P., Gibb, A., Suckling, D. M., Marshall, R., Wearing, C. H. 2000. Emergence of apple leafcurling midge (Dasineura mali) and its parasitoid (Platygaster demades). New Zealand Plant Protection, 53, 179–184. DOI: https://doi.org/10.30843/nzpp.2000.53.3631.

Published

2022-11-09

Issue

Section

Статьи

How to Cite

“Efficiency of insecticides against the sucking phyllophages in apple orchards on drip irrigation in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine” (2022) The Kharkov Entomological Society Gazette, 29(2), pp. 40–49. doi:10.36016/KhESG-2021-29-2-4.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>