[1]
“Spiders (Araneae) of the oak forests of Kharkiv Region (Northeastern Ukraine)”, KhESG, vol. 31, no. 2, pp. 49–60, Dec. 2023, doi: 10.36016/KhESG-2023-31-2-5.