“The diversity of wild bees (Hymenoptera: Apoidea) in the M. M. Gryshko National Botanic Gardens of the NAS of Ukraine” (2018) The Kharkov Entomological Society Gazette, 26(2), pp. 33–42. doi:10.36016/KhESG-2018-26-2-5.