The diversity of wild bees (Hymenoptera: Apoidea) in the M. M. Gryshko National Botanic Gardens of the NAS of Ukraine. (2018). The Kharkov Entomological Society Gazette, 26(2), 33-42. https://doi.org/10.36016/KhESG-2018-26-2-5