(1)
The Diversity of Wild Bees (Hymenoptera: Apoidea) in the M. M. Gryshko National Botanic Gardens of the NAS of Ukraine. KhESG 2018, 26 (2), 33-42. https://doi.org/10.36016/KhESG-2018-26-2-5.