Demyanenko, S. O., Bidzilya, O. V., & Karolinskiy, E. A. (2021). New records of Lepidoptera (Insecta) of Severodonetsk (Luhansk Region, Ukraine) and its environs. The Kharkov Entomological Society Gazette, 29(1), 20–52. https://doi.org/10.36016/KhESG-2021-29-1-3